Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze

O Stowarzyszeniu Działalność Wspierają nas Jak nam pomóc Kontakt

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze powstało w 2000 r. z inicjatywy rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych.

Celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans i tworzenie warunków do wszechstronnego aktywnego rozwoju społeczno- zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zadania stowarzyszenia
  • Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskami społecznymi
  • Tworzenie i organizowanie placówek służących wszechstronnej rehabilitacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Prowadzenie działalności informacyjnej o przysługujących prawach osób niepełnosprawnych
  • Udzielanie pomocy prawnej, materialnej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
  • Nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze działania
  • Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

Członkami Stowarzyszenia są rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych, członkowie ich rodzin, a także przyjaciele.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" jest organizacją pozarządową ,pożytku publicznego, działającą nie dla zysku a zarząd stowarzyszenia pracuje charytatywnie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.