Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze

O Stowarzyszeniu Działalność Wspierają nas Jak nam pomóc Kontakt

Działalność

Stowarzyszenie w chwili obecnej:
  1. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jantarze
  2. Prowadzi "Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej dla osób niepełnosprawnych"
  3. Tworzy Spółdzielnię Socjalną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. m.in. osób niepełnosprawnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jantarze

W 2002 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jantarze. Placówka przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu nowodworskiego.

Celem działalności warsztatów są działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych,
a w szczególności rehabilitacji społecznej (szeroko rozumianej zaradności życiowej) oraz rehabilitacji zawodowej (opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia).

Program warsztatów realizowany jest w pięciu pracowniach tj. życia codziennego, ogrodniczej, stolarni, rękodzieła artystycznego i komputerowej. Do warsztatów uczęszcza 25 uczestników, którzy są dowożeni na zajęcia samochodem warsztatowym.

W procesie rehabilitacji główny nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności oraz rozwój samooceny dzięki wytworom własnej pracy.

Kadra Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jantarze to: instruktorzy, rehabilitant, psycholog, kierowca, księgowa
i kierownik.

Uczestnicy warsztatu biorą udział w licznych zawodach sportowych, konkursach, imprezach integracyjnych oraz wycieczkach. Organizowane są również wyjazdy do kina, teatru , restauracji, zakładów pracy.

"Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo- Społecznej dla osób niepełnosprawnych"

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze realizuje projekt "Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej jako instrument przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych". W ramach projektu powstało Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest zmniejszanie stopnia bierności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W centrum osoby niepełnosprawne korzystać mogą z:

PORADNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W poradni osoby niepełnosprawne skorzystać mogą z:
  • wsparcia, pomocy psychologa zarówno w kwestiach związanych z podjęciem zatrudnienia, społecznych czy też zdrowotnych
  • wsparcia doradcy zawodowego, który pomoże w wytyczeniu ścieżki zawodowej, opracuje indywidualny program działania, pomoże w szukaniu ofert pracy, przygotuje beneficjenta do zatrudnienia, pomoże w wyszukaniu ofert edukacyjnych, szkoleniowych
  • pomocy prawnika w sprawach związanych z zatrudnieniem, prawami osób niepełnosprawnych, prawem pracy, pisaniem pism urzędowych itp.
  • pomocy pracownika socjalnego, który pomoże w kształtowaniu spraw życia codziennego, poinformuje o przysługujących prawach, dofinansowaniach, pomoże poruszać się po urzędach
SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA
podczas szkolenia odbywają się II tury szkolenia przygotowującego do zatrudnienia. Szkolenie składa się z dwóch części teoretycznej obejmującej zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz trenerami pracy oraz praktycznej praktyki u pracodawcy przy asyście trenera pracy. Osoby niepełnosprawne przygotowywane są do wykonywania pracy m.in. na stanowisku pokojowej, pracownika gospodarczego, sprzątaczki, pomocy kuchennej, pracownika pralni, pomocy przedszkolnej.
Beneficjenci na szkolenie są dowożeni, otrzymują stypendium, wyjeżdżają na wycieczkę integracyjną oraz otrzymują prezent za zaangażowanie).

STAŻY WSPOMAGANYCH U PRACODAWCÓW
Osoby niepełnosprawne po ukończeniu szkolenia podejmują 5 miesięczny staż u pracodawcy podczas którego towarzyszy mu trener pracy w celu usamodzielnienia się na stanowisku pracy. Za staż uczestnicy otrzymują stypendium. W ramach stażu uczestnicy wyjeżdżają na wycieczkę integracyjną oraz otrzymują nagrodę za zaangażowanie.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
Spotkania z pracodawcami ukazujące korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, nawiązywaniu kontaktów zachęcaniu do zatrudniania osób niepełnosprawnych, przyjmowania na staże, praktyki.

Osoby zainteresowane projektem oraz skorzystaniem z usług poradni prosimy o kontakt z:

Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
ul. Gdańska 38 Jantar
82-103 Stegna
Tel. 55 24777 8973
email: dar@dar.org.pl


Spółdzielnia Socjalna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. m.in. osób niepełnosprawnych


W 2009 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze postanowiło utworzyć spółdzielnię socjalną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dnia 22.XII.2009 r w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku zarejestrowana została Spółdzielnia Socjalna "Partner" w Stegnie. Spółdzielnia jest wspólnym przedsięwzięciem prowadzonym w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji, prowadzi również działalność społeczną i oświatowo- kulturalną na rzecz swoich członków i społeczności lokalnej. Nie jest nastawiona na generowanie zysku, ale na powstanie i utrzymanie miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach. Praca w spółdzielni ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Wśród członków Spółdzielni Socjalnej "Partner" są osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne oraz Stowarzyszenie "DAR". Siedziba spółdzielni mieściła się będzie w Stegnie przy ul. Gdańskiej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie poszukiwania dofinansowań na działalność oraz organizowania całej działalności spółdzielni.

W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować Urzędowi Gminy w Stegnie za zaangażowanie w tworzenie Spółdzielni Socjalnej "Partner".

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.