Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze

O Stowarzyszeniu Działalność Wspierają nas Jak nam pomóc Kontakt

Projekt "Ponad Wszystko"

Projekt "Ponad Wszystko"

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Czas realizacji projektu:
01.12.2012 - 31.12.2014

Zasięg terytorialny:
powiat nowodworski

Cel projektu:
wzrost aktywności zawodowej i społecznej 30 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu nowodworskiego

Beneficjenci:
w projekcie udział weźmie 30 pełnoletnich osób niepełnosprawnych w tym kobiet zamieszkujących teren powiatu nowodworskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Są to osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo i nie posiadające kwalifikacji dodatkowych.

Działania realizowane w trakcie projektu:
  • wsparcie psychologiczno - zawodowe ( indywidualne i grupowe),
  • warsztaty przygotowujące do podjęcia pracy: 40 godzinne szkolenie z poszukiwania pracy,
  • przygotowanie zawodowe u pracodawcy: miesięczna praktyka u pracodawców przed podjęciem stażu,
  • staże u pracodawców na otwartym rynku pracy: 5 miesięczne staże u pracodawców.


Załączniki do projektu:Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.